10. Sınıf Türk Edebiyatı II. Dönem II. Yazılı Soru ve Cevapları

25 Şubat 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ
soru 1
1. Yukarıdaki bulmacanın cevaplarının hepsi soldan sağa doğru yazılacaktır. Her soru 4 puandır.
1: Fuzuli’nin naat olarak yazdığı adını redifinden alan meşhur kaside.
2: Tarikatın ilk kurucusuna ve önderlerine verilen isim.
3: Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir.
4: Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.
5: Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir Âşık edebiyatı nazım biçimidir.
6: Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan koşma türüdür.
7: Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir. Beşli demektir.
8: Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan maniler.
9: Âşıklık geleneğinde şiirlerini kalem ve kâğıt kullanarak yazan âşıklara denir. Bu şairler eğitim görmüş, okuma yazma bilen şairlerdir.
10: Bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.
2. Aşağıda verilen âşık tarzı şiirlerin türlerini noktalı yerlere yazınız.
VARSAĞI
Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim
Karacaoğlan
SEMAİ
Bize nisbet mi sultânım
Adûlarla salınırsın
Yusuf misli cânım
Sevildikçe alınırsın
Gevheri
3. Kalem Şairi ve Halk Şairi kavramlarını açıklayarak aralarındaki farkları belirtiniz.
HALK ŞAİRİ: Şiirlerini irticali olarak, saz eşliğinde, sözlü olarak söyleyen şairlere denir. Karacaoğlan, Âşık Veysel vb.
KALEM ŞAİRİ: Şiirlerini kalem ile kâğıt üzerine yazan şairlere denir. Bunlar belli bir eğitimden geçmiş sanatçılardır. Erzurumlu Emrah, Dertli vb.
4. Aşağıda birbiriyle ilişkili olan sözcükleri oklarla eşleştiriniz.
Mani     >>> Deyiş
Türkü  >>> Kavuştak
Ağıt >>>>   Sagu
5. Aşağıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgiler doğruysa gösterilen yere (D) yanlışsa (Y) yazınız.
Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz.

(D) Semai türünde yazılmıştır.
(Y) 1. 2. Ve 3. Dizeler arasında tam kafiye vardır.
(D) Düz kafiye örgüsü vardır.
(D) 1. Ve 3. Dizeler arasında redif vardır.
(Y) Konusuna göre taşlama özelliği gösterir.
6. 19. Yüzyılda yaşamıştır. Orta derecede medrese eğitimi gördüğü için divan şairlerini taklit yoluna giden âşık, vezin yanlışları yanında dil yanından hatalara düşmüştür. Ağdalı bir dil daha çok aruzu kullanmış, hece vezniyle çok az şiir söylemiştir. Hem dini-tasavvufi temaları hem de âşıklık geleneğini devam ettirmiştir. Adaşı Ercişli Emrah ile karıştırılır. Ama Erçişli yalnızca âşıklık geleneği tarzında yazmıştır.”
Yukarıdaki paragrafta bahsedilen halk edebiyatı şairi kimdir
ERZURUMLU EMRAH

Kudret ÇİÇEK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Cumhuriyet Dönem Roman ve Hikayesi Ders Sunusu