12.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

12 Şubat 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

1-)Aşağıdaki eserlerin hangi şair/yazara ait olduğunu yanına yazınız.(1×5=10 puan)
Çoban Çeşmesi: FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL Celladıma Gülümserken:İSMET ÖZEL
Sebil ve Güvercinler: ZİYA OSMAN SABA Arz-ı Hal:TURGUT UYAR
Yağmur Kaçağı : ATTİLA İLHAN Hızırla Kırk Saat:SEZAİ KARAKOÇ
Kırk Şiir ve Bir : HAYDAR ERGÜLEN Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi:HÜSEYİN ATLANSOY
Memleketimden İnsan Manzaraları: NAZIM HİKMET Sevda Sözleri:CEMAL SÜREYA

2-)Aşağıdaki dörtlüğün kafiye,kafiye şeması ve rediflerini gösteriniz.(10 p)
Mavi Maviydi Gökyüzü
Mavi,maviydi gökyüzü
Bulutlar beyaz,beyazdı
Boşluğu ve üzüntüsü
İçinde ne garip yazdı.
(Ahmet Hamdi Tanpınar)
Cevap : 2)abab
-ü:yarım kafiye
-dı_redif
-yaz:tunç kafiye(zengin)

3-) Aşağıda noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.(10 puan)
Cevap : ……Sezai karakoç…………………………. Monna Rosa şiiri ile meşhur olmuştur.
…………………fütürizm…………20.yy’da İtalya’da ortaya çıkmış, Marinetti ve Mayakovski bu akımdan etkilenmiştir.
1980 sonrası şairleri………………”Her şeyden önce şiir.” anlayışındadırlar.
………ismet özel ………………………. kimlik arayışı içinde geçmişiyle hesaplaşan Marksist çizgiden İslamcı çizgiye kayan bir şairdir.
…………2.yeni………………………….….aydın zümreye hitap etmiş bir edebi topluluktur.

4-) Aşağıdaki dizelerde geçen söz sanatlarını bulunuz.(10p)
Cevap : a)Sen gecenin gündüzün dışında… TEZAT
b) Sen bir rüya geceleyin gündüzün… TEŞBİH
c) sen merhamet sen rüzgar sen tiril tiril kadın TEKRİR-TEŞBİH-
d) Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın TEZAT(MAHŞER-YALNIZLIK)
e)Şehrazat ah Şehrazat Şehrazat(NİDA-TEKRİR-TELMİH)

5-) 1960-1980 dönemi şiir anlayışı ve şairleri hakkında bilgi verip 2.yeni hareketinden ne gibi farkları vardır bu dönem şairlerinin?(10 p)
Cevap :  Bu akımın şairleri İkinci Yeni’yi eleştirmiş, toplumcu şiiri savunmuşlardır. Toplumculuk ise yerini giderek devrimciliğe bırakmıştır. İsmet Özel ve Ataol Behramoğlu’nun 1970 – 1971 yıllarında çıkardığı “Halkın Dostları” adlı dergi de bu atılımın bir parçası sayılmaktadır.
-toplumun sözcülüğü yapılmıştır.
-ideolojik fikirler ve slogan kültürü şiirde yer almıştır.
-II.yenicilerdeki bunalım,yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini; ümit,geleceğe inanç ve diriliş almıştır.
-marksist,sosyalist söylem bu dönemin en belirgin özelliğidir.
-Sanata estetik kaygılardan çok kendi ideolojisinin değerleri doğrultusunda yaklaşan Marksist söylem, genel olarak şu konular üzerinde yoğunlaşır:
1) Yerleşik düzeni eleştiri,
2) Sınıf anlayışı: halk ve işçi sınıflarının güncelleşmesi,
3) Yeni bir sığınak:Kadın,
4) Doğa ve diyalektik diriliş,
5) Kentleşme ve sorunları.
İsmet özel, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Özkan Mert

6-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?(10 p)
A) Garip akımında her türlü konu şiirin konusu olabilmektedir.
B) Yedi Meşaleciler’in en tanınmış şairi Ziya Osman Saba’dır.
C) Fikir çilesi, bunalım, yalnızlık ve ölüm düşüncesi Necip Fazıl’ın şiirlerinin temasını oluşturur.
D) İkinci Yeni, serbest nazım tekniğine tepki olarak doğmuştur.
E) Halit Fahri Ozansoy hecenin beş şairinden biridir.

7-)Aşağıdaki parça aşağıdaki edebi topluluklardan hangisine ait olabilir?(10 p )
“Gölge dolaşır geceyle esmerliğin arasında
-Bir an- bakışların mavi denizle gök arasında
Bir uyumsundur sen -yazlar gezinir kış günlerinin içinde
Sabahları bir şeyler noksandır, akşamları
Noksanlardan oluşan bir üzünçlük sende. “
A)Toplumsal gerçekçiler
B)I.Yeni(garipçiler)
C)II.Yeni
D)Yedi Meşaleciler
E)Maviciler

😎 Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?(10 p)
A) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni
B) Haydar Ergülen – 1980 Sonrası Şiir
C) Yusuf Ziya Ortaç– Yedi Meşale
D) Ferit Edgü-Maviciler
E) Ece Ayhan – İkinci Yeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
CEZMİ ÖZETİ