18.Yüzyıl Türk Edebiyatı

11 Temmuz 2013 tarihinde tarafından eklendi.

 XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

18. Yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğumun, siyasî ve askerî üstünlüğünü kaybettiği yüzyıldır.
Artık, İmparatorluğun yaşaması için birtakım yenilikler  getirmektedir. Bu sebeple, Avrupa örnek alınmaya başlamış, yeni ordular kurulmuş ve yeni okullar açılmıştır.Ancak, bir yandan da eğlenceler ve gereksiz harcamalar sürmüştür. Lâle devri adı verilen bu dönemde yetişen Nedim, bu eğlenceleri çok canlı bir şekilde anlatmışlardır.

Bu yüzyılın hiç şüphesiz en büyük şairi Nedim‘dir. Ayrıca; Koca Ragıp Paşa  özellik lasavvufî konularda Şeyh Galip, Seyyil Vehbi, Osmanzâde Tâip, Nahifî devrin diğer önemli şairleridir.
Nesir türünde; Yirmisekiz Mehmet Çelebi’yi (Sefâret-nâme)siyle; Salim’i; Ramiz’i “tezkire”leriyle nesir yazarları olarak sayabiliriz.Bu yüzyılda. Halk edebiyalı canlılığını sürdürmüştür. 18. Yüzyılda, önemli Halk edebiyatı ozanları olarak. Âşık, Ömer, Gevheri, Kayıkçı Kul Mustafa, Erzurumlu ibrahim Hakkı gibi isimleri görüyoruz.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Döneminde Roman ve Hikaye