9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

9 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

İNCİ ÇİÇEĞİ

En mesut günlerimi talebelikte yaşamış olduğum için ona benzer hayat kurmak sevdasıyla kendim gibi kazazede bir arkadaş bularak,şehrin yeşil tepelerinden biri üzerinde bulunan bir eve yerleşmiştik. Yalnız olsaydım ve bu şartları haiz diğer bir ev bulmak mümkün olsaydı belki de oturacağım evin diğer tepelerdeki evler arasında bulunmasını isterdim.Çünkü oraları daha yüksek,daha havadar ve daha güzeldi.Fakat arkadaşım,hastanenin eczacısı olup,öteden beri hafif bir göğüs anjinininden mustaripti.Çalıştığı hastane ise bizim tepenin üstünde idi.Bu itibarla yokuşu pek yüzü bulunmayan arkadaşımın hatırı için bu amele mahallesine –ki bunlar derme çatma ufak tefek kulübecikleridir-çok yakın bulunan semte taşınmıştık.İlk zamanlarda pek memnun kalmamama rağmen,buranın kıymetini takdirde pek müşkülât çekmedim.Buradan candan bir samimiyet vardı.İyi bir ev sahibimiz ve kafadar kızı,kazançlarımızın başında gelirdi.Sonra mahallenin adamları ve kadınları bizden,yani kalender insanlardı.Halbuki karşı mahalle öyle miydi?Orda büyük şehirlerin parlak,göz alıcı hayatı yaşanıyordu.Her gün yüzlerine perdah yaptıran,günün modasını takiben giyinen erkekler ve lüks İstanbul hanımlarını aratmayacak kadınlar vardı.
Umran Nazif YİĞİTER
Perdah: sakalı bir daha ve kıl çıkışının ters yönünde olmak üzere tıraş etmek
Kalender: Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint

(İLK BEŞ SORUYU YUKARIDAKİ METNE GÖRE CEVAPLAYINIZ.)
1.Yazar, neden şehrin tepelerinden birindeki bir eve yerleşiyor? (10 puan)
2.Yazarın,yalnız kalması halinde yaşamayı tasarladığı karşı mahalledeki evlerin temel özelliği nedir? (10 puan)
3.Yazarı, gariban mahalleye yerleşmek zorunda bırakan önemli sebep nedir,açıklayınız. (10 puan)
4. Yazar, metinde mahalleleri hangi açıdan karşılaştırıyor,hangi mahalleyi üstün görüyor?(2*5=10 puan)
5.Metne göre;
a. Menin türü nedir?(5 puan)
b. Metnin anlaşım şekli ve mesajını yazınız.(3+2=5 puan)

6.Aşağıdaki beyitlerde belirgin olan edebi sanatları gösteriniz.(2*5=10 puan)
a)Gizemli bir dehliz gibi şehri dolaşıyorum.
Sıkıca tutunuyorum,kendimi şehre karıştırmaktan.
b) Tok olanlar bilemez, çektiğini aç kalanın.
Sırtı pek kimseye ahvâl-i şitâ yaz görünür.

7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan)
a. Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar zincirinin yer,zaman ve kişilere bağlı olarak işlendiği ayrıntılı olay metinlerine…………………denir.
b. Kaside,gazel,şarkı ve mesnevi ………………….. ………………………….. edebiyatı nazım şekilleridir.
c. Mehmet Akif ERSOY, şiirlerini …………………………………………….. isimli kitapta toplamıştır.
d. Klasik(Olay) hikâye tarzının Türk edebiyatındaki en güçlü ismi, milliyetçi hikâyeleriyle tanınan ……………………… ……………………’dir.
e. Nobel edebiyat dalında ödül alan tek Türk romancısı ……….. …………….. ……………………….’tur.

8.”Saadet ve sıhhat” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri aynı cümlede tek yükleme bağlı olarak kullanınız. (3+3+4=10 puan)

9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan)
a. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı, Reşat Nuri GÜNTEKİN’e değil;Peyami SAFA’ya aittir. (…….)
“Hava ağırdı;fakat pek dokunmuyordu sıcak.
Gurûba vardı,esâsen yarım saat ancak.”beyitinde redif yoktur.(………)
b. Romanlar,masallara göre daha tılsımlı ve hayali unsurlarla örülüdür.(……..)
c. Edebi metinler,hem yazıldığı dönemden hem de yazarının hayatından tamamen bağımsızdır.(……….)
d. Hâlâ üretimi devam eden Türk destanı Kırgızlara ait olan Manas destanıdır. (………)

10.100 Temel Eser serisinden okuduğunuz romanın ismini,yazarını,önemli bir olayını,üç önemli eşyayı ve eserde ismi geçen üç yerin ismini yazınız(2*5=10 puan)
a)İsmi:………………………………………………………. b)Yazarı:……………………………………………………

c)Önemli olay:…………………………………………………………………………………………………………………………

d)Üç önemli eşya:………………,………………………………………………,……………………………………………………..

e)Üç önemli mekân:………………………..,……………………………………………,…………………………………………….

CEVAP ANAHTARI

1.Yazar,öğrencilik yıllarındaki mutlu günlerini tekrar yaşayabilmek umuduyla karşı tepelerdeki bir eve yerleşiyor.

2.Bu evlerin temel özelliği,diğerlerine göre daha güzel,daha alımlı ve daha havalı olmasıdır.

3.Yazarın ev arkadaşı göğüs anjini hastasıdır ve çalıştığı hastane bu tepede olduğu için gariban mahalledeki eve yerleşmek zorunda kalıyor.

4.Yazar,yaşadığı gariban mahalleyle karşıdaki lükse yakın hayat yaşayan,modayı takip eden ve bakımlı insanların yaşadığı mahalleyi karşılaştırıyor.Kendi mahallesini, fakir olmasına rağmen daha samimi ve daha sıcak ilişkiler kurulduğu için orayı daha çok seviyor,benimsiyor.

5.Metin, a)Hikâye(Öykü) türüne girer. b)Anlatım şekli:Ben anlatımı Mesaj:İnsan,nerede kendini iyi ve mutlu hissediyorsa orada yaşamalıdır.

6.Aşağıdaki beyitlerde belirgin olan edebi sanatları gösteriniz.(2*5=10 puan)
a)Gizemli bir dehliz gibi şehri dolaşıyorum. TEŞBİH(BENZETME)
Sıkıca tutunuyorum,kendimi şehre karıştırmaktan.
b) Tok olanlar bilemez, çektiğini aç kalanın. TEZAT(KARŞITLIK İLİŞKİSİ),İRSAL-İ MESEL(ATASÖZÜ KULLANMA)
Sırtı pek kimseye ahvâl-i şitâ yaz görünür.

7.Aşağıdaki boşlukları, uygun kelime ya da kelime gruplarıyla doldurunuz. (2*5=10 puan)
a. Gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar zincirinin yer,zaman ve kişilere bağlı olarak işlendiği ayrıntılı olay metinlerine (ROMAN) denir.
b. Kaside,gazel,şarkı ve mesnevi KLASİK TÜRK(DİVAN) edebiyatı nazım şekilleridir.
c. Mehmet Akif ERSOY, şiirlerini SAFAHAT isimli kitapta toplamıştır.
d. Klasik(Olay) hikâye tarzının Türk edebiyatındaki en güçlü ismi, milliyetçi hikâyeleriyle tanınan ÖMER SEYFETTİN’dir.
e. Nobel edebiyat dalında ödül alan tek Türk romancısı ORHAN PAMUK’tur.

8.”Saadet ve sıhhat” kelimelerini açıklayarak, bu kelimeleri aynı cümlede tek yükleme bağlı olarak kullanınız. (3+3+4=10 puan)
Saadet:Mutluluk,mutlu olma durumu Sıhhat:Sağlık,esenlik Cümle:Saadete ermek için sıhhatli olmak yetmez.

9.Aşağıdaki cümlelerde doğru olan hükümlerin sonuna(D),yanlış olanların sonuna (Y) harfini yazınız.(2*5=10 puan)
a. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı, Reşat Nuri GÜNTEKİN’e değil;Peyami SAFA’ya aittir. (D)
“Hava ağırdı;fakat pek dokunmuyordu sıcak.
Gurûba vardı,esâsen yarım saat ancak.”beyitinde redif yoktur.(D)
b. Romanlar,masallara göre daha tılsımlı ve hayali unsurlarla örülüdür.(Y)
c. Edebi metinler,hem yazıldığı dönemden hem de yazarının hayatından tamamen bağımsızdır.(Y)
d. Hâlâ üretimi devam eden Türk destanı Kırgızlara ait olan Manas destanıdır. (D)

10.100 Temel Eser serisinden okuduğunuz romanın ismini,yazarını,önemli bir olayını,üç önemli eşyayı ve eserde ismi geçen üç yerin ismini yazınız(2*5=10 puan)
a)İsmi:DON KİŞOT b)Yazarı:MIGUEL DE CERVANTES
b)Önemli olay:Başkahraman Don Kişot,düşman askeri sandığı yel değirmenlerine hücum eder.
c)Üç önemli eşya:Mızrak,eyer ve şövalye romanları
d)Üç önemli mekân:Yel değirmenleri,Tobosa ve Manş eyaleti

Zeynettin DEMİREL
Türk Edebiyatı Öğretmeni

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Sergüzeşt