Söz Sanatları Test

31 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

1. Aşağıdakilerden hangisinde, sadece benzetilen (benzeyen) ve kendisine benzetilen öğelerden yapılmış benzetme (teşbih-i beliğ) yoktur?

A) Som gümüşten sular üstünde giderken ileri
B) Fark etmez toprak anne ölüm maceramızı
C) Gür bir imanla damarlarda ateşten bir kan
D) Gül yüzlü bir afetti ki her busesi lale
E) Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez

2.
Burda insan, toprak gibi, güneş gibi, deniz gibi bereketli
Burda insan gibi verimli deniz, güneş ve toprak
Yukarıdaki dizelerde birbirini izleyen benzetmeler yapılmıştır.
Bu benzetmelerde, önce benzetilen (benzeyen) sonra da kendisine benzetilen durumunda olan öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz
B) Toprak
C) Güneş
D) insan
E) Bereket

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) Bir yaz günü, odamda kaparken bavulumu,
Çekecek koltuğumun parmakları kolumu
B) Bütün kış geceleri, beyaz çarşaflarıyla
Beni uyutmak için yatağım esneyecek
C) Yolda, adımlarımı çağıracak geriye
Aralık kalan kapım belki dönerim diye
D) Yürürken sağ omuzuma hafif bir sesle ötüşüp
Bembeyaz bir el gibi güvercin konacak
E) Son kampana çalacak ve son düdük ötecek
Külrengi istasyon bana mendil sallayacak

4.
Çocuk uykusunda gülüyor
Yılların acı çığlığından habersiz
Elleriyle oynuyor karanlıklar
Sessiz sessiz
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Teşbih
B) Kinaye
C) Teşhis
D) Cinas
E) Tevriye

5.
Bilmem ki yaz mı gelmiş
Niçin açmış gül erken
Aklımı kayıp ettim
Nazlı yârim gülerken
Bu dörtlükte, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Cinas
B) Telmih
C) Tevriye
D) istiare
E) Teşhis

6.
Beydağı’na kar yağar
Kar altında bahar var
Bu iki dizede, aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

A) Tariz
B) Tezat
C) Teşhis
D) Tevriye
E) Telmih

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “telmih (hatırlatma)” sanatı vardır?

A) Uçmakta konmadan kıyışız bir denizde ruh
Benzer mi böyle bir kuşa Tufan içinde Nuh?
B) Her şey yerli yerinde, havuz başında servi
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
C) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak
D) Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller
Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde
E) Bitmeden aşk türküsü kumruların sesinde
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner

8. Babıali patronu Ahmet Emin
Her yazısında bize çatmaktadır
Başımız ağrımaz etsek de yemin
Vatan’ı on kuruşa satmaktadır
“Vatan”, Ahmet Emin Yalman’ın uzun süre yayımladığı gazetenin adıdır. Yukarıdaki dizelerin «şairi, söz konusu gazetenin 10 kuruşa satıldığı günlerde, Ahmet Emin’i kızdırmak için, iki anlamını birden düşündürecek şekilde “vatan” sözcüğünü kullanarak bir söz sanatı yapıyor.
Bu sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas
B) Tevriye
C) istiare
D) Hüsn-i talil
E) Kişileştirme

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “mecaz-ı mürsel” sanatı vardır?

A) Bir kırmızı gül getirir şarkılar;
Çiçek çiçek büyür mutluluk
B) Bir bahar kokusu getirir şarkılar;
Bir badem dalında toplanır mutluluk
C) Bir bulut getirir şarkılar;
Gökten bulut bulut bereket yağar
D) Bir özgürlük getirir şarkılar;
Bir özgürlük, bulut bulut
E) Şarkılarda ne ararsan var:
Bahar, çiçek, yağmur ve mutluluk

10.
Anlat bana gül goncası gördün mü dikensiz
Gül renkli yüzün benli de göğüs niye bensiz?
Bu dizelerde altı çizili sözcükle yapılan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas
B) Tevriye
C) istiare
D) Hüsn-i talil
E) Kişileştirme

11. “Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer”
Bu dizelerin ozanı Hayali’dir. Bu dizelerde “hayali” sözcüğü, hem geçmişin “hayali”, hem de şairin adı olarak anlaşılmaktadır.
Bu yolla yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye
B) Tenasüp
C) Telmih
D) Teşbih
E) Tezat

12.
Sana dar gelecek makberi kimler kazsın,
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın
Bu dizelerde, aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı vardır?

A) Bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görmeye
B) Bir olguyu gerçeğini aşan sınırlarla anlatmaya
C) Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanmaya
D) Bir olayı, gerçek nedeninin dışında daha güzel bir nedene bağlamaya
E) Bir sözü benzetme amacıyla bir başka söz yerine kullanmaya

13.
Gülüm şöyle, gülüm böyle demektir yâre mutadım
Seni ey gül sever canım ki cânâne hitabımsın
(Nedim)
(Sevgiliye, daima gülüm şöyle, gülüm böyle derim.
Ey gül; seni, benim sevgiliye hitabım olduğun için severim.)
Bu dizelerdeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecahül-i arif
B) Tevriye
C) Hüsn-i talil
D) Tezat
E) Telmih

14.
Küfür eksik etme aziz dilinden
Gerdanlık kılınan koyma belinden
Hiçbir şey gelmezse bile elinden
Fesat tohumunu ek de öyle git
Âşık Mahzuni’nin “Tersname” adlı şiirinden alınan bu dizeler, “Hasılı sözümün tersine yürü” dizesiyle sona ermektedir.
Buna göre, dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tezat
B) Tekrir
C) Telmih
D) Teşbih
E) Tariz

15. Söz sanatlarıyla ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Tenasüp: Birbiriyle ilgili sözleri ya da kavramları, bir arada kullanmadır.
B) istiare: Bir sözü, benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanmadır.
C) Tecahül-i arif: Bilinen bir şeyi, bir söz inceliği yaratmak amacıyla, bilmiyormuş gibi görünerek anlatmadır.
D) Kinaye: Bir sözü, hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanma; ama asıl olarak mecaz anlamı kasdetmedir.
E) Hüsn-i talil: Bir olguyu, gerçek etkenini bir yana bırakarak, hayali ve güzel bir nedene bağlayarak anlatmadır.

CEVAP ANAHTARI

1. E    2. D     3. D     4. C     5. A     6. B     7. A     8. B     9. C     10. B     11. A     12. B     13. C     14. E     15. B

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Ayrılan Kalpler Kitap Özeti