12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Yoklama Soru ve Cevapları

19 Ocak 2014 tarihinde tarafından eklendi.

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ

….Hani, bir türlü yakalayamadığı sinek bir yakınının alnına konunca çekip tabancayla sineğe nişan alan ve hem sineği hem de yakınını öldüren Karadenizlinin, “Bir senden bir benden” diyerek ödeşmesi hikáyesi var ya ona…
Sayın Genel Müdür Yardımcısı’nın atladığı bir nokta daha var:
Nasıl AIDS hastalığı 1980‘den önce bilinmiyor idiyse “kene”nin sebep olduğu “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” denen hastalık da en azından Türkiye’de 2002 yılından önce bilinmiyordu. İlk olarak 1944-45 yıllarında Kırım‘da karşılaşılmış, daha sonra 1960‘lı yıllarda Kongo‘da görülmüştü.
O nedenle Türkiye’de büyük orman yangınlarının yaşandığı 1944-45 yıllarında halkımızın “kene öldürmek” amacıyla orman yaktığını söylemek doğrusu hayli yersiz görünmektedir.
Tamam kırsal alandaki halkımız hem o yıllarda hem de özellikle 1950‘li yıllarda bilerek hayli orman yakmıştır. Ama onların nedeni “Bize oy verir de partimizi iktidara getirirseniz, ormandan açacağınız alanı devlet size tarla olarak bırakacak” diyerek oy isteyen alçak siyaset adamlarıdır.
Zaten 1961 Anayasası’nın 131′inci maddesine “Orman suçları için genel af çıkarılamaz; ormanların tahribine yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz” diye hüküm konulmasının nedeni de budur.    (Oktay Ekşi, Hürriyet, 6 Ağustos 2008)

1-Yukarıdaki metnin türü nedir? Tanımı ve özellikleriyle birlikte yazınız.15 p

2-Makale ile  Fıkra  arasındaki  farkları yazınız. 8 p

3. Cumhuriyet döneminde dilde  sadeleşme çabalarının nedenleri nelerdir?8 p

4- Milli edebiyat dönemi bitip Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı  niçin başlamıştır?18 p

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz.  10 p

Edebiyatımızda ilk makale örneği …………………adlı yazarın ………………………isimli makalesidir.

……………………günümüzdeki belgesellerin modern halidir.

Dünyada  ilk anı …………………………  adlı  yazarın …………………….adlı eseridir.İlk gezi yazısı……………………….isimli yazarın………………………….isimli eseridir.

. Bir yazarın başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne …………….…………… denir

Edebiyatımızda  en ünlü deneme yazarı ……………………………….isimli yazardır.Ahmet Rasim ilk …………………….. yazarıdır.

6.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise D yanlış ise Y yazınız. 4 p

Cumhuriyet döneminde memleket edebiyatı zevkiyle Batı’dan gelen anlatma biçimleri Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. (      )

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde sadeleşen Türkçe vasıtasıyla daha çok okura ulaşmıştır. (    )

7.Cevher’in Dilber’e yardım etme sebebi nedir ve neden yardım etmemiştir(sergüzeşt romanı)? 20 p

8.Aşağıdaki  şiiri şekil açısından inceleyerek  kafiye ve rediflerini   gösteriniz 17 p

Atımızı koşalım

Dağı taşı aşalım

Sen yağmur ol ben bulut

Yağarken kavuşalım

 

Bir kırık ay havuzda

Ağır ağır kayboldu

Havuz şafakla doldu

Gün doğdu ufkumuzda

CEVAP ANAHTARI

1-Fıkra dır 5p Özellikleri
10 p Gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda, bir yazarın periyodik olarak genel bir
başlık altında günün sosyal ve siyasî olaylarını kendi bakış açısına, siyasî,
ideolojik eğili-mine ve düşünce yapısına göre değerlendirdiği kısa yorum
yazılarına fıkra denir. Yazarın, gündelik olayları, özel bir görüşle, güzel bir
üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazdığı kısa, günübirlik yazılardır.
* Gazete yazısıdır.
* Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.
* Dil tabiidir. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir.
* Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

2-8 p1 – Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken   fıkra yazarı  yazarı kişisel görüşle  ele alıp inceler.
2 – Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir.

3 – Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kullanabilir.

3.8p 1. Yazar ve şairlerin halk içinden çıkmaya başlaması

2.Eserlerin halkı eğitmek için yazılması nedeniyle halkın anlayacağı bir dilin kullanılması gerekmektedir.

4.18p Edebiyatın kendi içinde tekrara düşmesi yeniliklere olan ihtiyacın artması

O zamana kadar olan teokratik rejimin yerini cumhuriyete bırakması

Tbmm kurulması,Kurtuluş savaşı  inkılapların yapılması

Halka ihtiyaçla birlikte eserlerin amacının değişip,halkı eğitmek olması

5.10p Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimelerle doldurunuz.

Edebiyatımızda ilk makale örneği Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’dir.

Gezi yazısı günümüzdeki belgesellerin modern halidir.

Dünyada  ilk anı yazısı Ksenophon  adlı  yazarın Anabasis adlı eseridir.

İlk gezi yazısı seydi ali reis isimli yazarın   miratül memalik isimli eseridir.

Cumhuriyet döneminde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmi çalışmalardan yararlanılmıştır.

edebiyatımızda en ünlü deneme yazarı Nurullah Ataç’dir.

Ahmet Rasim ilk fıkra yazarıdır.

6. 4p  D  D

7.20 p  aşık olduğu için, yardım ederken merdivenden düşüp ölmüştür.

8.17 p

Alım  — redif 2p    ,ş———yarım kaf  2p    , da  —-redif 2p ,uz———tam kaf 2p , du—–redif   2p ,ol—-tam kaf  2p

7 li hece  1p        2dörtlük  1p        4 lük  1 p       aaba     1  p                cddc—-samal kafiye 1p

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Şair Evlenmesi Özeti